Blogs

شکستن تعرفه‌ها، رقابتی بدون برد

احتمالاً هر ‌پزشکی، تجربه گذراندن ماه‌هایی را داشته است که تلفن مطبش کمتر به صدا در می‌آید. ‌پزشکان بالینی می‌توانند برای پیش‌بینی وضعیت مطب خود […]

تحریک حواس پنجگانه برای جذب بیمار

معمولاً پزشکان در انجام تبلیغات، تک بعدی عمل می‌کنند بدین معنی که تنها تبلیغات آن‌ها بر اساس حس بینایی مخاطبین است مانند تبلیغ در مجله، […]

برندسازی شخصی برای پزشکان

برخی از پزشکان کمتر از توانایی‌هایشان نزد دیگران شناخته شده‌اند و درآمد کمتری دارند، برخی به اندازه تواناییشان شناخته می‌شوند و برخی بسیار بیشتر از […]